Tu tập

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Tu tập

Có nhiều hình thức tu tập:

- Tu theo kiểu thả chim: Là thực hành thiện pháp với tâm buông bỏ chỉ với tâm mong mỏi với những quả lành này mình sẽ không còn gì để mong mỏi nữa.

- Tu kiểu thả diều: Cũng là tu tập thiện pháp nhưng còn nằm níu cầu mong cõi này cảnh kia, hưởng quả lành đã tạo.

- Tu Kiểu đổ rác: Tu cách đổ rác là luôn xem coi mình có gì xấu bất thiện là loại bỏ.

- Tu tập kiểu lượm ve chai: Là thấy gì cũng lượm vào, cái mà gom vào đó là rác hay là đồ ta xài được.

- Tu kiểu được làm Thánh: Là kiểu tu mục đích làm Thánh, mà ta không hiểu được rốt ráo Thánh là thế nào? Rất dễ dẫn đến lầm tưởng và nguy hại.

-Tu để không còn là phàm: Phàm tâm ta là ngút ngàn, luôn luôn hiện hữu nên sẽ an toàn hơn là tu để thành Thánh.

Vậy nên, hãy cẩn trọng với kiểu tu của mình!

(Ghi lược theo bài giảng của Sư Giác Nguyên tại Thiền Viện Nguyên Thuỷ 02/10/2023)

Kalama tri ân đh Sim Nguyen gửi bản tóm lược.


Nhàm Chán | | Cuốn Sổ Tay

Học Phật | | Tuệ Sỹ

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com