Tuệ Sỹ

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Tuệ Sỹ

Cầm đèn tuệ

sống một đời cao sĩ

Vóc hạc gầy

hồn chứa hết tam thiên

Chí cao vợi

dặm trần không tri kỷ

Phiên chợ đời

Sao đắt đỏ chữ duyên


Thực nghiệm | | Chánh Kiến

Tu tập | | Bói Kinh

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com