Bói Kinh

sách || bài giảng || suy gẫm || thơ văn
giaolykalama.com || kalama.center || giacnguyen.com
 

Bói Kinh

Tại sao đã có bói Kiều mà lại không có bói kinh, nghĩa là lật ngẫu nhiên một trang trong bất cứ bộ kinh nào để tìm một lời giải hay lối thoát cho tình huống mình đang rối trí.

Bói Kiều cho toàn chuyện vớ vẩn, bói kinh lại là để tìm những lời khuyên cho từng sự cố trong đời sống Phật tử.

Có bói kinh mới thấy lời nào của Phật cũng là con đường thoát khổ. Kinh điển luôn là khuôn vàng thước ngọc trong mọi lúc, nhưng đôi khi ta nên thử dùng phép bói để thêm chút không khí tâm linh như người Tàu xưa lúc gặp chuyện nan giải thì bói tiền âm dương để mạnh dạn chọn lấy một quyết định mà họ đã cân nhắc trước đó.

Mấy hôm rày gặp chút chuyện nhức đầu không biết hỏi ai. Cứ vậy thì nhớ Phật. Giở bừa mấy trang kinh, gặp ngay mấy lời thánh. Đọc vào như cởi tấc lòng.

"Thật vi diệu thay, hy hữu thay, khi Thế Tôn hiểu hết mọi sự về loài người rối rắm và dối gian như vậy. Bạch Thế Tôn, rối reng thay loài người và cởi mở thay loài thú" (Kandarakasutta Maj.).

"Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ta thuyết pháp như chiếc bè để vượt qua, không phải để nắm giữ lấy.

Này các Tỷ-kheo, các ngươi cần hiểu ví dụ cái bè. Chánh pháp còn phải bỏ đi, huống nữa là phi pháp."

"Do vậy, này các Tỷ-kheo, cái gì không phải của các ngươi, các ngươi hãy buông bỏ. Buông bỏ chúng, các ngươi sẽ được an lành, an lạc. Này các Tỷ-kheo, cái gì không phải của các ngươi? Này các Tỷ-kheo, ngũ uẩn không phải của các ngươi, hãy buông bỏ ngũ uẩn. Buông bỏ chúng, các ngươi sẽ được an lành, an lạc." (Alagaddūpamasutta).

Toại Khanh

(06/11/2023 - chuẩn bị lễ khánh thành Trung tâm Kālāma)


Dừng lại nửa chừng | | Không Sao Đâu!

Tuệ Sỹ | | Bát Giải Thoát

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com